Pé Hawinkels
1942 - 1977

Pé Hawinkels was een Nederlands schrijver, dichter, vertaler, publicist en letterkundige.

Van zijn hand verschenen gedurende zijn leven een groot aantal publicaties, waaronder gedichten, cursiefjes, muziekrecensies en enkele boeken. Tevens vertaalde hij werken van onder andere Nietzsche, Hesse en Mann naar het Nederlands. Hawinkels' eigen werk bestond uit vaak lange en met een zeldzaam rijk vocabulaire versierde zinnen, altijd met veel vaart geschreven en dikwijls gelardeerd met glasheldere beschouwingen van het onderwerp waarover hij bespiegelde.

Ondanks de onmiskenbare gaven die Hawinkels bezat, is hij, afgezien een enkele referentie aan zijn werk en persoon op websites en in gespecialiseerde periodieken, onterecht in de vergetelheid geraakt. Deze site dient als gecentraliseerde plek op het internet waar men zich kan inleiden tot Hawinkels en waarmee wordt getracht zijn nalatenschap te doen voortleven.

Later meer.